Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΧΙ 220. ΑΝΩΝΥΜΟΥ



Ἀλφειοῦ στόμα φεῦγε · φιλεῖ κόλπους Ἀρεθούσης
πρηνὴς ἐμπίπτων ἁλμυρὸν ἐς πέλαγος.


Μακριά απ’ το στόμα του Αλφειού, που σ’ αλμυρά πελάη
βουτώντας, της Αρέθουσας τους κόλπους της φιλάει.