Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

V 309. ΔΙΟΦΑΝΟΥΣ ΜΥΡΙΝΑΙΟΥΤριλληστὴς ὁ Ἔρως καλοῖτ’ ἂν ὄντως·
ἀγρυπνεῖ, θρασύς ἐστιν, ἐκδιδύσκει.

Με τρεις ληστές τον Έρωτα ο καθένας εξισώνει
γιατί ’ναι άγρυπνος, θρασύς, ξέρει ν’ απογυμνώνει.