Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΧΙ 120. ΚΑΛΛΙΚΤΗΡΟΣὈρθῶσαι τὸν κυρτόν ὑποσχόμενος Διόδωρον
Σωκλῆς τετραπέδους τρεῖς ἐπέθηκε λίθους
τοῦ κυρτοῦ στιβαροὺς ἐπὶ τὴν ῥάχιν· ἀλλὰ πιεσθεὶς
τέθνηκεν, γέγονεν δ’ ὀρθότερος κανόνος.

Ο Διόδωρος που το Σωκλή ορκίστηκε να ισιώσει,
τρεις πλάκες στην καμπούρα του, βαριές είχε απλώσει.
Τι κι αν από την πίεση στον τόπο έχει μείνει;...
Πιο ίσιος κι από χάρακα έχει ο καμπούρης γίνει.