Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΧΙ 111. ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥΒουλόμενός ποθ’ ὁ λεπτὸς ἀπάγξασθαι Διόφαντος,
νῆμα λαβὼν ἀράχνης αὑτὸν ἀπηγχόνισεν.

Να κρεμαστεί ο Διόφαντος βοήθησε η λεπτότης,
μίας αράχνης παίρνοντας το νήμα απ’ τον ιστό της.