Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΧΙ 152. ΑΜΜΙΑΝΟΥΕἰ βούλει τὸν παῖδα διδάξαι ῥήτορα, Παῦλε,
ὡς οὗτοι πάντες, γράμματα μὴ μαθέτω.

Να γίνει, Παύλε, ρήτορας ο γιος σου αν εβάλθη,
όπως και όλοι οι ρήτορες, γράμματα να μη μάθει.