Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΧΙ 156. ΑΜΜΙΑΝΟΥΟἴει τὸν πώγωνα φρενῶν ποιητικὸν εἶναι
καὶ διὰ τοῦτο τρέφεις, φίλτατε,μυιοσόβην.
κεῖρον ἐμοὶ πεισθεὶς ταχέως· οὗτος γὰρ ὁ πώγων
φθειρῶν ποιητής, οὐχὶ φρενῶν γέγονεν.


Το μούσι τρέφεις φίλτατε, που για σοφία πήρες.
Ξυρίσου - οι τρίχες κρύβουνε όχι σοφία μα ψείρες.