Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΧΙ 21. ΣΤΡΑΤΩΝΟΣΠρῴην τὴν σαύραν Ἀγάθων ῥοδοδάκτυλον εἶχεν·
νῦν δ’ αὐτὴν ἤδη καὶ ῥοδόπηχυν ἔχει.

Παλιά, σαν ροδοδάχτυλη ο Αγάθων «σαύρα» είχε.
Τώρα από μπράτσο ροδαλό, καθόλου δεν απείχε...