Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΙΧ 66. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ


Statue of Sappho by von Dannecker, about 1800

Μναμοσύναν ἕλε θάμβος , ὅτ’ ἔκλυε τᾶς μελιφώνου
Σαπφοῦς· «Μὴ δεκάταν Μοῦσαν ἔχουσι βροτοί.»

Απ’ τη μελίφωνη Σαπφώ έκθαμβη η Μνημοσύνη
είπε: « Οι θνητοί μην έχουνε δέκατη Μούσα εκείνη;»