Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

VII 671.ΑΝΩΝΥΜΟΥΠάντα Χάρων ἄπληστε, τὶ τὸν νέον ἥρπασας αὔτως
Ἄτταλον; οὐ σὸς ἔην, κἄν θάνε γηραλέος;


Γιατί τον Άτταλο άρπαξες, άπληστε Χάρε, νέο;
Πάλι δε θα τον έκανες δικό σου, γηραλέο;...